• Home
  • Publications
  • Latest progress of high-efficient blue and green VCSELs with curved mirror

Research Area

Author

  • Maiko Ito, Tatsushi Hamaguchi, Tomohiro Makino, Kentaro Hayashi, Jared A. Kearns, Maho Ohara, Noriko Kobayashi, Shoetsu Nagane, Koichi Sato, Yuki Nakamura, Yukio Hoshina, Tatsurou Jyoukawa, Takumi Watanabe, Yuichiro Kikuchi, Seiji Kasahara, Susumu Kusanagi, Yuya Kanitani, Eiji Nakayama, Rintaro Koda, Noriyuki Futagawa

Company

  • Sony Group Corporation

Venue

  • IDW

Date

  • 2022

Share